Patent strzelecki

Procedura uzyskania patentu strzeleckiego

Patent strzelecki uprawnia do ubiegania się o licencję sportową, która jest konieczna w celu uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych. Procedura dopuszczenia do egzaminu na patent strzelecki wygląda następująco:

 1. Utworzenie profilu zawodnika w systemie informatycznym Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS) następuje w momencie podjęcia decyzji Zarządu o przyjęciu do Klubu;
 2. Po utworzeniu przez Klub Twojego profilu otrzymasz e-mail z danymi do logowania. Należy się zalogować, załączyć swoje zdjęcie oraz sprawdzić poprawność wprowadzonych danych;
 3. W momencie utworzenia profilu w systemie zaczyna się Twój staż treningowy.
 4. Po upływie 1-miesięcznego* stażu możesz się zapisać na egzamin: należy się zalogować do systemu informatycznego oraz w zakładce „Egzaminy na patent”, „Pokaż przyszłe egzaminy” wybrać dostępny termin (możliwość zapisu otwiera się w systemie po godzinie 00:00 zazwyczaj na 7 dni przed terminem egzaminu);
 5. Po wybraniu terminu dokonaj opłaty 400zł za egzamin na konto PZSS (uwaga: wyłącznie przez system dot pay);
 6. Wypełnij wniosek (generowany automatycznie w systemie informatycznym PZSS) ze wskazaniem pożądanych dyscyplin (zachęcamy do wybrania wszystkich, tj. pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa);
 7. Wykonaj badania lekarskie i uzyskaj zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa – podpis lekarza na wniosku o patent strzelecki (uwaga: zgodnie z interpretacją PZSS badania nie muszą być wykonane u lekarza medycyny sportowej);
 8. Skontaktuj się z Kierownikiem Klubu aby uzyskać potwierdzenie przynależności i stażu zawodniczego – podpis Kierownika na wniosku.

*Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji dokonanej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Przed nowelizacją, minimalny staż treningowy umożliwiający dopuszczenie do egzaminu wynosił 3 miesiące.

Przygotowanie do egzaminu

W trakcie odbywania stażu zawodniczego przygotowuj się do części teoretycznej egzaminu poprzez studiowanie Ustawy o Broni i Amunicji oraz związanych z nią rozporządzeń, regulaminów sportowych oraz zasad bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim.

Polecamy korzystanie z portalu stworzonego przez Braterstwo (KS Amator) pod adresem:

PatentStrzelecki.eu

Miej jednakże na uwadze, iż pula pytań na prawdziwym egzaminie jest otwarta, tzn. możesz trafić na pytanie, które nie zostało opracowane w wyżej wymienionym kursie. Stąd polecamy zapoznanie się z materiałami źródłowymi.

Szkolenia przygotowujące do części praktycznej odbywają się w naszym Klubie min. 4 razy w ciągu roku – informacja o najbliższym szkoleniu na stronie Członkostwo: Kalendarz.

Przystąpienie do egzaminu

W dniu egzaminu weź ze sobą następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o nadanie patentu strzeleckiego (ze wszystkimi wymaganymi podpisami),
 • zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa (w przypadku badań u lekarza pierwszego kontaktu),
 • dowód osobisty lub paszport.

Przebieg egzaminu

Egzamin na patent składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza jest część teoretyczna.

Część teoretyczna

 • czas trwania 20min,
 • 10 pytań w formie testu: po 2 pytania z następujących bloków tematycznych: ustawa o broni i amunicji oraz przepisy wydane na jej podstawie, zasady bezpieczeństwa przy użytkowaniu broni strzeleckiej, regulaminy strzeleckie, budowa i zasady działania oraz dane techniczne broni do strzelań sportowych, przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią,
 • zaznaczenie błędnej odpowiedzi na którekolwiek z pierwszych 4 pytań skutkuje nie zaliczeniem części teoretycznej i brakiem dopuszczenia do części praktycznej,
 • istnieje możliwość udzielenia 1 błędnej odpowiedzi w kolejnych pytaniach (pytania od nr 5. do 10.).

Część praktyczna

Część praktyczna składa się ze sprawdzenia przestrzegania regulaminu strzelnicy, sprawdzenia umiejętności wykonywania czynności z bronią (rozkładanie i składanie broni, ładowanie i rozładowywanie, zabezpieczanie broni, usuwanie zacięć) oraz sprawdzianu strzeleckiego z użyciem wszystkich broni wskazanych we wniosku.

WYMAGANIA PISTOLET

 • czas trwania: 5min
 • postawa stojąca
 • ilość strzałów: 5

  boczny lub centralny zapłon (odległość 25m, rozrzut min. 4 przestrzelin na tarczy musi się zmieścić w pierścieniu o średnicy 15cm)

  lub

  pneumatyczny (odległość 10m, rozrzut min. 4 przestrzelin na tarczy musi się zmieścić w pierścieniu o średnicy 5cm)

WYMAGANIA KARABIN

 • czas trwania: 5min
 • ilość strzałów: 5

  boczny zapłon (odległość 50m, postawa leżąca, rozrzut min. 4 przestrzelin na tarczy musi się zmieścić w pierścieniu o średnicy 5cm)

  lub

  pneumatyczny (odległość 10m, postawa stojąca, rozrzut min. 4 przestrzelin na tarczy musi się zmieścić w pierścieniu o średnicy 2cm)

WYMAGANIA STRZELBA GŁADKOLUFOWA

 • ilość strzałów: 5
 • postawa stojąca

  lecący rzutek (trap) – odległość 15m, trafienie co najmniej 3 rzutków, czas 6min

  lub

  cele reaktywne (poppery) – odległość min. 10m, trafienie co najmniej 4 celów, czas 3min.