Pozwolenie na broń

Które pozwolenie na broń jest dla mnie?

Jeśli chcesz: Jeśli chcesz:
 • posiadać broń palną
 • móc strzelać z niej na strzelnicy
 • móc kupować do niej amunicję
 • należeć do klubu sportowego
 • zdobyć patent i licencję strzelecką
 • startować w zawodach strzeleckich i ponosić koszty startów
 • odnawiać rokrocznie licencję PZSS
 • nosić przy sobie załadowaną broń
 • użyczać broń
 • posiadać broń palną
 • móc strzelać z niej na strzelnicy
 • móc kupować do niej amunicję
 • posiadać kolekcję broni (dozwolone są wszystkie przewidziane ustawą rodzaje broni cywilnej, karabinki,  pistolety i strzelby)

Nie czujesz jednak potrzeby:

 • uczestniczenia w zawodach sportowych
 • corocznego odnawiania licencji
 • przenoszenia broni z podpiętym magazynkiem
 • użyczania broni
To pozwolenie na broń do celów sportowych
jest dla Ciebie!
To pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich jest dla Ciebie!

Zdecydowałem się na pozwolenie na broń do celów sportowych. Co dalej?

1. Członkostwo w klubie strzeleckim

Podstawowym warunkiem ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych jest członkostwo w klubie strzeleckim, np takim jak Sudecka Wataha.

Aby zostać członkiem naszego kluby należy uzupełnić formularz wpisowy, a następnie uiścić opłaty:

a)  Wpisowe – w tym roku wynosi ono 250 zł; wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy o numerze:
66 1140 2004 0000 3602 7658 6039
natomiast w tytule przelewu wpisać:
„Wpisowe” oraz podać swoje Imię i Nazwisko

b)  Opłatę roczną – w tym roku wynosi ona 200 zł. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy o numerze:
66 1140 2004 0000 3602 7658 6039
a w tytule przelewu wpisać:
„Opłata roczna” oraz podać swoje Imię i Nazwisko

Otrzymasz od nas drogą mailową potwierdzenie przyjęcia w szeregi naszej Watahy oraz informacje o najbliższym szkoleniu strzeleckim.

Będąc członkiem naszej Watahy będziesz miał okazję spotkać się z osobami, które interesują się sportem strzeleckim. Pokażemy Ci jak bezpiecznie obchodzić się z bronią oraz nauczymy Cię z niej strzelać.

Niezależnie od praktycznych umiejętności posługiwania się bronią będziesz musiał zapoznać się z przepisami i ustawodawstwem z tego obszaru. Część z potrzebnych informacji znajdziesz wprost na naszej stronie, zaś na ewentualne pytania z przyjemnością odpowiemy w trakcie naszych szkoleń strzeleckich.

2. Patent strzelecki

Kolejnym krokiem jest uzyskanie patentu strzeleckiego. Jest to dokument, który pozwala Ci uprawiać strzelectwo jako dyscyplinę sportową i jest też niezbędny do ubiegania się o licencję zawodniczą. Patent strzelecki jest również dokumentem niezbędnym do otrzymania pozwolenia na broń do celów sportowych.

Aby móc ubiegać się o patent strzelecki wymagany jest minimum trzymiesięczny staż w sportowym klubie strzeleckim, takim jak Sudecka Wataha, ukończenie organizowanego przez nasz klub kursu przygotowawczego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na kończącym kurs przygotowawczy egzaminie. Egzamin będzie się składał z dwóch części:

a)  Część teoretyczna będzie obejmować sprawdzenie wiedzy z zakresu przepisów takich jak:

 • Ustawa o broni i amunicji
 • Rozporządzenie dotyczące przechowywania i transportu broni
 • przepisy Kodeksu Karnego dotyczące broni palnej
 • przepisy dotyczące dyscyplin sportowych PZSS (Polski Związek Strzelectwa Sportowego)
 • zasad bezpieczeństwa
 • budowy i zasady działania broni

b)  Cześć praktyczna będzie obejmować sprawdzenie umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i posługiwania się bronią palną.

3. Licencja

Następnym krokiem jest pozyskanie licencji strzeleckiej, w czym chętnie Ci pomożemy. Musisz jedynie przesłać do nas kopię swojego Patentu Strzeleckiego, dwa podpisane zdjęcia oraz uiścić na konto PZSS opłatę za wydanie licencji w wysokości 70 zł. Należy pamiętać, iż licencja wydawana jest na dany rok kalendarzowy i aby móc ubiegać się o jej odnowienie należy wziąć udział przynajmniej w 8  zawodach w roku poprzednim (4 starty w dyscyplinie wiodącej oraz po 2 starty w dyscyplinach uzupełniających). Dokument powinieneś otrzymać po kilku tygodniach.

4. Badania i zaświadczenia

Zanim złożysz wniosek o pozwolenie na broń, będziesz potrzebował jeszcze zaświadczenia o przynależności do klubu strzeleckiego (otrzymasz je od nas) oraz zaświadczeń od lekarza i psychologa. Koszt badań lekarskich to około 350-500 zł. Należy pamiętać, że te badania są ważne tylko przez 3 miesiące. Będziesz musiał również uzbierać wymaganą ilość startów w zawodach strzeleckich.

5. Wniosek o pozwolenie na broń

We wniosku należy uzasadnić powód, dla którego wnioskujesz o pozwolenie na posiadanie broni. W tym przypadku będzie to przynależność do klubu strzeleckiego oraz konieczność startu w zawodach sportowych. Pomożemy Ci go przygotować w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia. Komplet dokumentów złóż do lokalnego WPA (Wydział Postępowań Administracyjnych Policji) :

 • wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych,
 • kopia patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu),
 • kopia licencji (oryginał do wglądu),
 • oryginał zaświadczenia o przynależności do klubu strzeleckiego,
 • zaświadczenie lekarskie (lub jego poświadczona kopia),
 • zaświadczenie od psychologa (lub jego poświadczona kopia),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł na konto Urzędu Miasta,
 • dwa zdjęcia w formacie 3 cm x 4 cm,
 • wykaz startów w zawodach.

Po pozytywnej weryfikacji, pozwolenie na broń powinieneś uzyskać w przeciągu dwóch miesięcy.

Zdecydowałem się na pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Co dalej?

1. Członkostwo w klubie strzeleckim

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich jest członkostwo w klubie o charakterze kolekcjonerskim, takim jak Sudecka Wataha.

Aby zostać członkiem naszego kluby należy uzupełnić formularz wpisowy, a następnie uiścić opłaty:

a)  Wpisowe – w tym roku wynosi ono 250 zł; wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy o numerze:
66 1140 2004 0000 3602 7658 6039
natomiast w tytule przelewu wpisać:
„Wpisowe” oraz podać swoje Imię i Nazwisko

b)  Opłatę roczną – w tym roku wynosi ona 200 zł. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy o numerze:
66 1140 2004 0000 3602 7658 6039
a w tytule przelewu wpisać:
„Opłata roczna” oraz podać swoje Imię i Nazwisko

2. Ucz się przepisów, poznaj broń i zasady bezpiecznego posługiwania się nią

Skorzystaj z materiałów dostępnych na naszej stronie oraz linków do rozporządzeń i ustaw obowiązujących strzelców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na organizowanych przez nas szkolenia strzeleckich pomożemy Ci również zapoznać się z różnymi rodzajami broni oraz z zasadami bezpiecznego posługiwania się nimi (odbezpieczanie i zabezpieczanie, ładowanie i rozładowywanie, rozkładanie i składanie, usuwanie zacięć itp.).

3. Egzamin przed policją

Kiedy uznasz, że jesteś gotowy, możesz przystąpić do egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Cześć teoretyczna swoim zakresem obejmuje :

 • Ustawę o broni i amunicji
 • Rozporządzenie dotyczące przechowywania i transportu broni
 • przepisy Kodeksu Karnego dotyczące broni palnej
 • zasady bezpieczeństwa
 • budowy i zasady działania broni

Cześć praktyczna skupia się na sprawdzeniu:

 • prawidłowego posługiwania się bronią (ładowanie i rozładowywanie broni, rozkładanie i składanie, zabezpieczanie i odbezpieczanie, radzenie sobie w przypadkach niesprawności broni)
 • umiejętności strzeleckich

Należy pamiętać, że największy nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo posługiwania się bronią. Celność i skupienie przy strzelaniu do tarczy ma znaczenie drugorzędne.

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 1150 zł i jest to największy koszt związany z pozwoleniem na broń do celów kolekcjonerskich.

4. Badania i zaświadczenia

Zanim złożysz wniosek o pozwolenie na broń, będziesz potrzebował jeszcze zaświadczenia o przynależności do klubu o charakterze kolekcjonerskim (otrzymasz je od nas) oraz zaświadczeń od lekarza i psychologa. Koszt badań lekarskich to około 350-500 zł. Należy pamiętać, że te badania są ważne tylko przez 3 miesiące.

5. Wniosek o pozwolenie na broń

We wniosku należy uzasadnić powód, dla którego wnioskujesz o pozwolenie na posiadanie broni. W tym przypadku będzie to przynależność do klubu o charakterze kolekcjonerskim. Pomożemy Ci go przygotować w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia. Komplet dokumentów złóż do lokalnego WPA (Wydział Postępowań Administracyjnych Policji):

 • wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich,
 • oryginał zaświadczenia o przynależności do klubu o charakterze kolekcjonerskim,
 • zaświadczenie lekarskie (lub jego poświadczona kopia),
 • zaświadczenie od psychologa (lub jego poświadczona kopia),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł na konto Urzędu Miasta,
 • dwa zdjęcia w formacie 3 cm x 4 cm.

Po pozytywnej weryfikacji, pozwolenie na broń powinieneś uzyskać w przeciągu 1-2 miesięcy. W międzyczasie skontaktuje się z Tobą Twój dzielnicowy, aby przeprowadzić wywiad środowiskowy na Twój temat. Jego pozytywna opinia będzie ostatnim etapem na drodze do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich.

Porównanie

Porównanie obu ścieżek procesu uzyskania pozwolenia na broń zostało w bardzo przejrzysty sposób przedstawione na infografice stworzonej i opublikowanej przez Stowarzyszenie FIA.


 Źródło:  Stowarzyszenie FIA

Ważne linki i materiały

Komplet przepisów o broni palnej, zebrany przez NTS
Opis egzaminu na pozwolenie kolekcjonerskie (opublikowany na stronach NTS)